Het betalen van uw deelnemers bijdrage.

De deelnemersbijdrage voor 2019 is € 35,00 pp 
Dat mag je overmaken naar:  
NL 35 INGB 0009 2620 17  t.n.v. ME. de Jonge o.v.v. Bikersdienst 2019