Het betalen van uw deelnemers bijdrage.

De deelnemersbijdrage voor 2020 is € 40,00 pp 
Dat mag je voorafgaand aan de bikersdienst overmaken naar:  
NL97 INGB 0000 4591 21 t.n.v. B.Labrie o.v.v. Bikersdienst 2020