Veiligheid en doorstroming in het verkeer.

Om reden van veiligheid is het wenselijk om in kleine groepen te rijden. Dat bevorderd ook de doorstroming in het verkeer.
-Ga maar eens met 20 motorrijders een rotonde over. Dan blijf je niet aaneengesloten.-
Een optimale motorrijders groep bestaat uit max. 5 รก 6 motoren.
Hou buiten de bebouwde kom altijd minimaal 2 motorlengtes, minimaal 1 seconde, afstand van je voorganger in de groep.
In stadsverkeer is de minimale afstand korter. Ook wegens lagere rijsnelheden.
Rijden in baksteen formatie wordt afgeraden op smalle dijkjes. Dan heb je de gehele breedte van een weg nodig.
Wel in baksteenformatie op wegen met tegemoetkomend verkeer.

Aansprakelijkheid

Denk erom dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor je rijgedrag.