Budget
Van de deelnemers bijdragen, en indien akkoord, van het Gemeenschapbudget worden de diverse inkopen betaald.
koffie, fris, thee, lunch en diner, papier, etc.
Indien de organisatie een leuke herinnering wil geven dan kan dat worden bekostigd uit de deelnemers bijdrage.
De afgelopen jaren was de deelnemers bijdrage tussen € 35 en € 40 pp. 

Wat overblijft wordt gedoneerd aan het gekozen Goede Doel. Na afloop dient het saldo 0 (nul) te zijn.
Tot nu toe wordt daarvoor een prive bankrekening gebruikt en betalingen worden gecontroleerd door organisatie.

Kosten Website
Wel dient de organisatie rekening te houden met kosten van de website.
Er is domeinnaam registratie, hosting kosten, kleine ontwikkelkosten in de website.
Daarvoor dient de organisatie rekening te houden met  € 150,00 per jaar.
Dat bedrag dient niet ten goede te komen aan het Goede Doel.
Dat bedrag dient van het sponsor bedrag te worden afgetrokken.

Het totaal spnsor bedrag is:
Deelnemersbijdragen -/- inkopen -/- website kosten = Sponsorbedrag