Persoonsgegevens
Voor het organiseren van een bikersdienst is het nodig om enkele persoonsgegevens te verzamelen van de deelnemers.
We bewaren die persoonsgegevens in een database voor maximaal 5 jaar.
We gebruiken die persooonsgegevens om elk jaar de oud- deelnemers opnieuw uit te nodigen voor deelname aan de bikersdienst.
De volgende persoonsgegevens worden gevraagd. In onderstaande tabel staat ook aangegeven hoe lang we deze gegevens bewaren.

 Persoonsgegeven  Uitleg Maximale bewaartermijn  Zichtbaar voor organistor 
 Voornaam of initialen    5 jaar *  Ja
 Achternaam    5 jaar *  Ja
 e-mailadres Om je te berichten over routes, route wijzigingen. Uitnodigen voor volgende bikersdienst!  5 jaar *  Nee
 Mobielnummer Om je evt te kunnen bereiken tijdens een bikersdienst toertocht  Vanaf aanmelding tot maximaal 1 maand na gereden toertocht  Ja
 Woonplaats Wordt met ingang van 2019 niet meer gevraagd Vanaf aanmelding tot maximaal 1 maand na gereden toertocht  Nee
 Geslacht Wordt met ingang van 2019 niet meer gevraagd Vanaf aanmelding tot maximaal 1 maand na gereden toertocht  Nee
 Motorrijder of Duopassagier o.a. voor bepalen van het aantal rijdersgroepen Vanaf aanmelding tot maximaal 1 maand na gereden toertocht  Ja
 Rijden in snelle, midden of lanzame rijdersgroep Wordt met ingang van 2019 niet meer gevraagd Vanaf aanmelding tot maximaal 1 maand na gereden toertocht  Nee
 Stelt zich beschikbaar om als voorrijder te acteren   Vanaf aanmelding tot maximaal 1 maand na gereden toertocht  Nee
 Dieet voorkeur Zo kan organisatie rekening houden met je dieet. Vanaf aanmelding tot maximaal 1 maand na gereden toertocht  Ja
 Verklaring akkoord te zijn met rijden op eigen risico. Zodat bij een eventueel ongeluk niet de organisatie verantwoordelijk gesteld kan worden. Vanaf aanmelding tot maximaal 1 maand na gereden toertocht  Ja

Maximale bewaartermijn gegevens.
De persoonsgegevens van een komende bikersdienst worden vanaf inschrijving opgeslagen in een database op deze website.
Maximaal 1 maand na afloop van een bikersdienst worden alle persoonsgegevens van deze website afgehaald en separaat opgeslagen.
Die gegevens zijn niet toegangelijk via internet en alleen beschikbaar voor de webmaster.
Maximaal 1 maand na afloop van een bikersdienst zijn persoonsgegevens niet meer beschikbaar in de database van deze website. 

Persoonsgegevens zijn vanaf bikersdienst 2016 (Heerenveen) bij webmaster bekend. Vóór die datum werden persoonsgegevens niet via een website centraal geregistreerd. 
De organisatoren van vorige edities wordt sterk aangeraden de persoonsgegevens te verwijderen.

Verwerkers overeenkomst
Bovenstaande gegevens worden per mail, in een pdf bestand, toegestuurd naar de organisator van een gemeenschap. Het toesturen van bovenstaande gegevens gebeurt tweemalig per bikersdienst.
De organisator verkrijgt alleen de persoonsgegevens over de lopende bikersdienst.
De organisator tekent vooraf een overeenkomst waarin is bepaald dat de organisator de gegevens alleen mag gebruiken voor het organiseren van een bikersdienst en maximaal 1 maand na afloop van de bikersdienst de gegevens moet verwijderen.

E-mail ontvangen
U ontvangt alleen mail van de websmaster. Geen enkel ander persoon heett toegang tot mailadressen.

Toegang tot persoonsgegevens
Alleen de webmaster van deze website heeft toegang tot bovengenoemde persoonsgegevens en draagt zorg voor de bewaartermijn.
U kunt ten alle tijde inzage verkrijgen in uw gegevens door het sturen van een verzoek aan de webmaster. Persoonsgegevens worden op 1e verzoek verwijderd.
In dat verband zijn de persoonsgegevens van vorige edities niet langer beschikbaar op deze website. Er worden geen persoonsgegevens getoond van de deelnemers.
Onder het menu Vorige Edities is bekend wie de bikers dienst heeft georganiseerd. Deze namen van organisatoren worden op 1e verzoek verwijderd.

Foto's en Video's
Tijdens een bikersdienst worden foto's en video's gemaakt. Dat gebeurt door deelnemers zelf en door de organisatie. 
Met organisatie worden de gemeenschaps-organisatoren bedoeld.
De stelling van deze bikersdienst website is dat de organisatie bepaalt. Dat geldt ook voor het publiceren van foto's en video's.
Afzonderlijke deelnemers die foto's of video's plaatsen op social websites kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden.
Deze website bevat geen foto's of video's. Wel zijn er links naar social website waar de organisatoren de foto's of video's hebben geplaatst.

De foto's en video's worden door de organisator wel of niet vrijgegeven op een social website.
U kunt bij inschrijven aangeven of u hiermee wel of niet instemt.
Indien u hiermee niet instemt dient u dit bij aanvang van een bikersdienst door te geven aan de organisator!
De organisator kan u dan herkennen en kan dan van u geen foto's of video's maken.
U kunt uw toestemming altijd intrekken door de organisatie te informeren.
Indien een afzonderlijke deelnemer foto's of video's maakt dient u dat aan de deelnemer zelf  kenbaar te maken.
De wet AVG is daarover niet geheel duidelijk!
Voor sommige verwerkingen, bijvoorbeeld een map foto's met spelende scouts in het bos zonder vermelding van namen, gelden deze regels dus niet.
De regelgeving over het gebruik van foto's wordt verschillend verkondigd.


COOKIES
Er worden geen cookies geplaatst door deze website.